Preview Mode Links will not work in preview mode

strømske samtaler

Aug 19, 2020

Jeg har fået besøg af Trine Birkelund Dupont og vi taler om præstationer, frygten for at fejle og om hvad det er vi mister når vi mister kontakten til hvad det er vi er ude på! 

www.strømsk-coaching.dk