Preview Mode Links will not work in preview mode

strømske samtaler

Jul 22, 2020

Har du bildt dig selv og andre ind, at du er sådan en der klarer dig selv? Eller har du mødt sådan en? Og er der en lille stemme der fortæller dig, at det nok ikke er hele sandheden?

Få en forståelse af hvad det er der er på spil og og en øvelse der hjælper dig til at få øje på det du endnu ikke har...