Preview Mode Links will not work in preview mode

strømske samtaler

Jun 1, 2021

Er det egentlig ikke mærkeligt, at vi har flere regler og aftaler for hvordan vi taler til andre, end vi har for hvordan vi taler til os selv?

Forholdet til os selv er klart det længste og muligvis også vigtigste vi nogensinde kommer til at have og vi er nærmest eksperter i at gøre det kompliceret. 

I dette afsnit...